بایگانی برچسب ها: بازداشت موقت و حقوق شهروندي در اروپا

دانلود مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندي در اروپا

دانلود مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندي در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندي در اروپا مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است. پيش درآمد هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت: – ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانو...

ادامه مطلب