بایگانی برچسب ها: بازداشت موقت و حقوق شهروندي در اروپا

دانلود مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

دانلود مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[۱] که در نوامبر ۲۰۰۴ تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[۲] منتشر گردیده است. پیش درآمد هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت: – ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و ق...

ادامه مطلب