بایگانی برچسب ها: بازرسی و کنترل کمی و کیفی

دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

دانلود گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری فهرست مطالب 1)      مقدمه 2)      آشنایی با کارگاه ریخته گری 3)      ماهیچه سازی 4)      عناصر اصلی ذوب 5)      بازرسی و کنترل کمی و کیفی 6)      انواع قالب های ریخته گری 7)      عیوب ریخته گری 8)      خواص عمومی ماسه های قالب گیری 9)      مواد قالب و ماهیچه ها برای قالب های دائمی 10)  بررسی ماسه های ریخته گری ایرانی 11)  چدن خاکستری 12)  عملیات حرارتی چدن ها موضوع :  گزارش کار – کار آموزی من...

ادامه مطلب