بایگانی برچسب ها: بازيابي و تبلور مجدد

دانلود مقاله فازها وساختارهای بلوری

دانلود مقاله فازها وساختارهای بلوری

فازها وساختارهای بلوری فهرست مطالب فازها وساختارهای بلوری ۴ ۱-۲ نمودار تعادلی آهن – کربن ۶ ۱-۲-۱ ساختارهای بلوری و خواص آهن خالص ۷ الف: آهن آلفا ۸ ب: آهن گاما ۸ ج: آهن دلتا ۹ الف: آستنیت ۱۱ ب: فریت ۱۲ چ: فریت دلتا ۱۴ ۱-۳ توزیع و اثرات عناصر آلیاژی در فولادها ۱۸ ۱-۳-۱ فاز کاربید در فولادهای آلیاژی ۲۱ کاربیدهای گروه I ۲۱ کاربیدهای گروه I ۲۳ ۱-۳-۲ اثرات عناصر آلیاژی بر روی فریت ۲۳ دگرگونی یوتکتوییدی ۲۵ ساختار پرلیت ۲۶ فازهای پرویوتکتویید ۲۹ ۲...

ادامه مطلب