بایگانی برچسب ها: بازيگري چيست ؟

دانلود پروژه هنر بازیگری

دانلود پروژه هنر بازیگری

دانلود پروژه هنر بازیگری فهرست مطالب مقدمه : بازيگري چيست ؟ علت انتخاب نقش : جذابيتهاي موجود در نقش : فصل اول 1ـ1‌ شناخت نويسنده 1-2 بستر‌هاي نمايشنامه يعني يك ناظر كلي بر ماجرا: 1-3 تحليل كلي نمايشنامه 1-4- فضا و عناصر دراماتيك نمايشنامه : 1-5 روابط و چگونگي ارتباط اشخاص نمايشنامه : فصل دوم چگونگي نزديك شدن بازيگر به نقش 2-1 تشريح انتخابي بر اساس تيپ يا شخصيت : 2-2 تشريح كلي و عام نقش : گذشته شخص بازي : 2-3 تشريح وضعيت جانبي نقش : ...

ادامه مطلب