بایگانی برچسب ها: بازیابی نتایج تقاضا

دانلود پروژه طراحی سایت

دانلود پروژه طراحی سایت

طراحی سایت فهرست مطالب چکیده        ۱  نحوه کار با  html   ۲ انواع تگها   ۲ فرمت متن     ۳ یک نمونه  ۴ نمونه استفاده شده در سایت   ۵Frameset     ۶ نمونه قاب استفاده شده درسایت شرکت    ۸ Table      ۹ نمونه جدول استفاده شده درسایت شرکت     ۱۰  انواع    <OL>       ۱۱ دکمه های رادیویی        ۱۲ دکمه های reset وsubmit       ۱۲ Php       ۱۳   ۱۳  Php ویژگیهای مهم شکل کلی برنامه php     ۱۴   دستورecho    ۱۴ دستور  if  ۱۴ دستور if...

ادامه مطلب