بایگانی برچسب ها: بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

دانلود پروژه بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی فهرست مطالب مقدمه    ۳ چکیده    ۴ فصل اول شیرین کردن گازها با اتانول آمین ها تعریف عمومی گازها    ۶ انواع گاز طبیعی    ۶ ناخالصی های موجود در گازها    ۷ پالایش گازها    ۷ روش آمین    ۹ انتخاب نوع فرآیند    ۱۰ تجهیزات لازم فرایند تصفیه گاز ترش با آمین ها    ۱۱ فرآیند تصفیه گاز ترش با دی اتانول آمین (DEA)    ۱۲ اثر گازهای اسیدی جذب شده روی خواص فیزیکی آلکانول آمین    ۱۶ واکنش های شیمیایی فر...

ادامه مطلب