بایگانی برچسب ها: بالابردن توپ

دانلود مقاله والیبال

دانلود مقاله والیبال

والیبال فهرست مطالب مقدمه.. 1 تاريخچه.. 1 واليبال.. 1 تجهيزات و اصطلاحات.. 4 زمين بازي واليبال.. 4 توپ.. 6 تجهيزات بازيكنان.. 7 كفش ها.. 7 لباسها.. 8 اصطلاحات بازي واليبال.. 8 اِيس (AEC):.. 8 آئريال(AERIALS):.. 9 حمله:.. 9 مهاجم:.. 9 دفاع حمله:.. 9 سيستم حمله:.. 9 منطقه عقب زمين:.. 9 آبشار زدن از منطقه عقب زمين:چ.. 9 پاس دادن به پشت:.. 10 بازيكنان منطقه عقب:.. 10 دفاع:.. 10 پوشش دفاع:.. 10 مدافع:.. 10 خط انتهاي زمين (BASE- LINE):.. 10 دفاع گ...

ادامه مطلب