بایگانی برچسب ها: بانكداري الكترونيكي در ایران.doc

دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی در ایران

دانلود مقاله بانکداری الکترونیکی در ایران مقدمه: بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری روز و اطلاعات جدید در عملیات بانکی است؛در واقع بااستفاده از فناوری ارتباطات و کاربرد علایم الکترونیکی به جای پول فیزیکی ،عملیات پولی ،مالی و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد.از ثمرات مهم این فناوری ،افزایش سرعت کار و ارائه تسهیلات جدید به مشتریان و آسان نمودن تصمیم گیری در عملیات بانکی است .بنابراین در ابتدا باید راه های رسیدن به بانکداری الکترونیکی را...

ادامه مطلب