بایگانی برچسب ها: بانكداري الكترونيكي در ایران.doc

دانلود مقاله بانكداري الكترونيكي در ایران

دانلود مقاله بانكداري الكترونيكي در ایران

دانلود مقاله بانكداري الكترونيكي در ایران مقدمه: بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري روز و اطلاعات جديد در عمليات بانكي است؛در واقع بااستفاده از فناوري ارتباطات و كاربرد علايم الكترونيكي به جاي پول فيزيكي ،عمليات پولي ،مالي و سرمايه گذاري خود را انجام مي دهد.از ثمرات مهم اين فناوري ،افزايش سرعت كار و ارائه تسهيلات جديد به مشتريان و آسان نمودن تصميم گيري در عمليات بانكي است .بنابراين در ابتدا بايد راه هاي رسيدن به بانكداري الكترونيكي را...

ادامه مطلب