بایگانی برچسب ها: بانك‌هاي خازني سري با كليدهاي مكانيكي

پروژه قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

پروژه قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

دانلود پروژه قدرت بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS فهرست مطالب فصل اول : پیشگفتار ۱-۱ مقدمه  ۱ ۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت ۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته  ۱ ۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال  ۳ ۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال  ۳ ۱-۳-۱ محدودیت حرارتی ۴ ۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ ۵ ۱-۳-۳ محدودیت پایداری  ۶ ۱-۴ راه حل‌ها ۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری ۷ ۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط  ۸ ۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه ق...

ادامه مطلب