بایگانی برچسب ها: بتن ريزي فونداسيون وعمل اوري بتن

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی فهرست مطالب 1- مقدمه : 2- مشخصات كارگاه و دفتر 3-  شرح وظايف اجمالي نظارت مقيم : 4-  مشروحي از عمليات انجام شده در كارگاه : الف-گودبرداري وپي كني ب-  قالببندي شالوده و ريختن مگر ج-  ارماتور بندي د-  بتن ريزي فونداسيون وعمل اوري بتن عمل‌آوري و مراقبت از بتن 5- اجرائ اجزاي يك ساختمان فلزي شامل: الف-  ستون و اتصال ان به صفحه زير سري ب-   تيرهاي اصلي و فرعي ج-   بادبندها : از جمله ايراداتي ك...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی (با عکس) فهرست مطالب 1- مقدمه : 2- مشخصات كارگاه و دفتر 3-  شرح وظايف اجمالي نظارت مقيم : 4-  مشروحي از عمليات انجام شده در كارگاه : الف-گودبرداري وپي كني ب-  قالببندي شالوده و ريختن مگر ج-  ارماتور بندي د-  بتن ريزي فونداسيون وعمل اوري بتن عمل‌آوري و مراقبت از بتن 5- اجرائ اجزاي يك ساختمان فلزي شامل: الف-  ستون و اتصال ان به صفحه زير سري ب-   تيرهاي اصلي و فرعي ج-   بادبندها : از جمله ...

ادامه مطلب