بایگانی برچسب ها: بتن ريزي فونداسيون وعمل اوري بتن

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی فهرست مطالب ۱- مقدمه : ۲- مشخصات کارگاه و دفتر ۳-  شرح وظایف اجمالی نظارت مقیم : ۴-  مشروحی از عملیات انجام شده در کارگاه : الف-گودبرداری وپی کنی ب-  قالببندی شالوده و ریختن مگر ج-  ارماتور بندی د-  بتن ریزی فونداسیون وعمل اوری بتن عمل‌آوری و مراقبت از بتن ۵- اجرائ اجزای یک ساختمان فلزی شامل: الف-  ستون و اتصال ان به صفحه زیر سری ب-   تیرهای اصلی و فرعی ج-   بادبندها : از جمله...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی

دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی (با عکس) فهرست مطالب ۱- مقدمه : ۲- مشخصات کارگاه و دفتر ۳-  شرح وظایف اجمالی نظارت مقیم : ۴-  مشروحی از عملیات انجام شده در کارگاه : الف-گودبرداری وپی کنی ب-  قالببندی شالوده و ریختن مگر ج-  ارماتور بندی د-  بتن ریزی فونداسیون وعمل اوری بتن عمل‌آوری و مراقبت از بتن ۵- اجرائ اجزای یک ساختمان فلزی شامل: الف-  ستون و اتصال ان به صفحه زیر سری ب-   تیرهای اصلی و فرعی ج-   بادبندها ...

ادامه مطلب