بایگانی برچسب ها: بحرانهای ترافیکی در هنگام زلزله

دانلود پروژه بحرانهای ترافیکی در هنگام زلزله

دانلود پروژه بحرانهای ترافیکی در هنگام زلزله

بحرانهای ترافیکی در هنگام زلزله فهرست مطالب فهرست جدول‌ها ‌ج فهرست شکل‌‌ها ‌د فصل 1-    مقدمه 1-1-    پیشگفتار 1 1-2-    نمونه هایی از سوانح طبیعی.. 1 1-3-    هدف از این نوشتار 2 فصل 2-   مدیریت بحران.. 4 2-1-    تعریف بحران و انواع آن.. 4 2-2-    تعریف مدیریت بحران.. 4 2-3-    مدیریت بحران، دانش یا هنر؟. 4 2-4-    وظایف مدیران بحران.. 5 2-5-    دانش مدیریت… 5 2-6-    مراحل مدیریت بحران.. 6 2-7-    شرایط موفقیت در مدیریت بحران.. 9 2-8...

ادامه مطلب