بایگانی برچسب ها: بحران هويت و شكاف نسلي.pdf

دانلود مقاله بحران هويت و شكاف نسلي

دانلود مقاله بحران هويت و شكاف نسلي

دانلود مقاله بحران هويت و شكاف نسلي  چكيده بحران هویت و شکاف نسلی «بحران هویت» بدون شک مهمترین آسیب اجتماعی امروز ایران است که علایم آن را می‌توان در کلیه روابط اجتماعی و کنش‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی بین‌المللی امروز ایران به وضوح مشاهده کرد. اکنون دیگر تمام کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی تاکید می‌کنند که شاخص‌های بحران هویت در جامعه ایران به مرز «از هم گسیختگی اجتماعی» و «فروپاشی اجتماعی» رسیده است. تکانه‌های ناشی از بحران هو...

ادامه مطلب