بایگانی برچسب ها: بحساب اعتبارات تخصيصي

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

خصوصیات حسابداری شهرداری ها فهرست مطالب خصوصیات حسابداری شهرداری ها 1 فصـل اول 5 خصوصيات حسابداري شهـرداري ها 5 1- روش حسـابداري 5 تهيـه و تنظيـم بودجه 7 تصويب بودجه 8 اجـراي بودجـه 8 تفــريغ‎ بودجـه 9 طبقـه بندي بودجـه 10 فصـل دوم 11 حسابهاي عمومي ( با مانده بدهکــار) 12 اسناد دريافتي 13 بستانکارن 13 بانک 14 صنـدوق 15 انواع تنخواه گــردان 18 تنخواه گـردان حسابداري 19 واگذاري تنخواه گردان حسابداري 19 پرداختي بابت وا...

ادامه مطلب