بایگانی برچسب ها: برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی اراضی

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد فهرست مطالب چکیده:   ۱ – اهداف طرح :   ۴ ضرورت اجرای طرح :   ۴ روش مطالعه:   ۵ بخش دوم : مطالعات بایر   ۸ ۱- مطالعات فیزیوگرافی :   ۸ – موقیت جغرافیایی محدوده:   ۸ – ویژگی های فیزیوگرافی :   ۹ – مساحت و محیط محدوده :   ۹ – شکل حوزه :   ۹ – هیپسومتری:   ۱۰ جمع بندی و تجزیه و تحلیل:   ۱۱ ۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:   ۱۱ – بارندگی :   ۱۱ – دما :   ۱۲ ...

ادامه مطلب