بایگانی برچسب ها: برآورد هزینه حقوق

دانلود طرح کارآفرینی تولیدی مبل

دانلود طرح کارآفرینی تولیدی مبل

دانلود طرح کارآفرینی تولیدی مبل فهرست  مطالب فصل اول  مقدمه  1 عنوان  1 روش های تبلیغاتی و بازاریابی 2 توجیه اقتصادی 2 روش تأمین منابع مالی  3 فصل دوم مشخصات نیروی انسانی 3 چارت تشکیلاتی و سازماندهی 4 کروکی کارگاه 5 فصل سوم گزارش بازدید6 فهرست تجهیزات 6 فهرست مواد مصرفی 7 فصل چهارم برآورد هزینه حقوق 7 صورتحساب سود ( زیان 8 برآورد سرمایه 8 ترازنامه 9 فصل پنجم بازپرداخت بدهی ها 9 نمودار فروش ، سود ، هزینه ها10 برنامه زمان بندی ش...

ادامه مطلب