بایگانی برچسب ها: برخي از سازمان‌هاي پيشنهادي

دانلود مقاله سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

دانلود مقاله سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن فهرست مطالب چكيده مقدمه 1. ايجاد ذهنيت مشترك 2. بكارگيري مجدد كاركنان 3. بي‌مرز شدن 4. ايجاد توانمندي تحول 5. مهارت در زودآموزي — نگاه اجمالي به دشمن — نگاهي به سازمان و سازماندهي در سپاه — سازمان آينده جنگ نامتقارن — ويژگي‌هاي عمده در ساختار اثربخش براي 1ـ نگرش سيستمي، نگرش اقتضايي و نگرش وضعيتي 2ـ اتكاي به مؤلفه‌هاي قدرت ملي: 3ـ انعطاف‌پذيري سلول گرايي برخي از سازمان‌هاي پيشنهادي 1ـ سازمان سلولي 2ـ سازمان م...

ادامه مطلب