بایگانی برچسب ها: برخي از سازمان‌هاي پيشنهادي

دانلود مقاله سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن

دانلود مقاله سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن

سازمان و سازماندهی در جنگ نامتقارن فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱٫ ایجاد ذهنیت مشترک ۲٫ بکارگیری مجدد کارکنان ۳٫ بی‌مرز شدن ۴٫ ایجاد توانمندی تحول ۵٫ مهارت در زودآموزی — نگاه اجمالی به دشمن — نگاهی به سازمان و سازماندهی در سپاه — سازمان آینده جنگ نامتقارن — ویژگی‌های عمده در ساختار اثربخش برای ۱ـ نگرش سیستمی، نگرش اقتضایی و نگرش وضعیتی ۲ـ اتکای به مؤلفه‌های قدرت ملی: ۳ـ انعطاف‌پذیری سلول گرایی برخی از سازمان‌های پیشنهادی ۱ـ سازمان سلولی ۲...

ادامه مطلب