بایگانی برچسب ها: برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

برداشت از بناهای تاریخی فهرست پیشگفتار                                               5 مقدمه                                                  8 اهمیت شناخت بناهای تاریخی                              9 تاریخچه بنا                                            10 مدارس در گذر تاریخ                                     17 ریشه های معماری مدرسه                                  19 بررسی سازه ای                                          20 پی                                                     2...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی

دانلود مقاله برداشت از بناهای تاریخی پیشگفتار: برای درس برداشت از بنای تاریخی با مشورت استاد راهنما و سازمان میراث فرهنگی استان گلستان ،مدرسه کریم ایشان واقع در شهرستان کلاله که یکی از قدیمیترین مدارس تاریخی استان گلستان می باشد و تاکنون هیچگونه برداشتی از آن به ثبت نرسیده است را انتخاب نمودیم. لذا ما برای برداشت این بنا  طی 2 سفر راهی کلاله شدیم.مطالعات اولیه خود را در سفر اول تکمیل کردیم که این مطالعات شامل تاریخچه بنا و شناخت کالبدی ، عناصر...

ادامه مطلب