بایگانی برچسب ها: بررسي آلودگي سالمونلايي

دانلود پروژه بررسي آلودگي سالمونلايي

دانلود پروژه بررسي آلودگي سالمونلايي

دانلود پروژه بررسي آلودگي سالمونلايي  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه1 فصل دوم: كليات 3 فصل سوم: روش كار و مواد مورد نياز 33 فصل چهارم: نتايج37 فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري و پيشنهادات 40 فصل ششم: منابع43 فصل اول مقدمه: سالها از كشف باكتري سالمونلا مي‌گذرد ولي اين باكتري اهميت خود را در جوامع علمي و بين دانشمندان از دست نداده‌است. در سال 1885 اسميت و سالمون جرمي را از خوك جدا كردند و تصور نمودند كه عامل بيماري وبا يا طاعون خوك است در نتيجه ن...

ادامه مطلب