بایگانی برچسب ها: بررسي آلودگي سالمونلايي

دانلود پروژه بررسی آلودگی سالمونلایی

دانلود پروژه بررسی آلودگی سالمونلایی

دانلود پروژه بررسی آلودگی سالمونلایی  فهرست مطالب فصل اول: مقدمه۱ فصل دوم: کلیات ۳ فصل سوم: روش کار و مواد مورد نیاز ۳۳ فصل چهارم: نتایج۳۷ فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۴۰ فصل ششم: منابع۴۳ فصل اول مقدمه: سالها از کشف باکتری سالمونلا می‌گذرد ولی این باکتری اهمیت خود را در جوامع علمی و بین دانشمندان از دست نداده‌است. در سال ۱۸۸۵ اسمیت و سالمون جرمی را از خوک جدا کردند و تصور نمودند که عامل بیماری وبا یا طاعون خوک است در نتیجه نام آنرا با...

ادامه مطلب