بایگانی برچسب ها: بررسي اثار كنترل دور موتورهاي بزرگ

مقاله بررسی اثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی

مقاله بررسی اثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی

بررسی اثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی فهرست مطالب فصل اول : روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی فصل دوم : روشهای PWM در کنترل دور موتور آسنکرون فصل سوم : مشخصات کلی و بلوک دیاگرام سیستم فصل چهارم: نحوه کنترل فصل پنجم : نرم افزار سیستم که Km یک ثابت است و به تعداد حلقه های سیم پیچ استاتور بستگی دارد . با کاهش ولتاژ استاتور ، شار فاصله هوایی و گشتاور نیز کاهش می یابند . در ولتاژ پایین تر ، جریان در لغزش Sa=1/3 حداکثر می شود . محد...

ادامه مطلب