بایگانی برچسب ها: بررسي ارزيابي كار و زمان شرکت

دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان

دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان

دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک فهرست مطالب تاریخچه ۱ فصل اول   معرفی واحدصنعتی ۳ ۱-۱-   سازماندهی و تشکیلات ۵ ۲-۱-   بخش تولید ۵ ۳-۱-   بخش بازرگانی ۱۳ ۴-۱-   کنترل کیفیت ۱۵ ۵-۱-   مهندسی صنایع ۱۶ ۶-۱-   تعمیرات وتأسیسات ۱۷ ۷-۱-   مرکز ایمنی و بهداشت ۱۸ ۸-۱-   امور اداری ۲۴ ۹-۱- امور مالی و چارت واحد مالی ۲۷ ۱۰-۱- بخش کامپیوتر ۲۸ فصل دوم   سالنها و خطوط تولید ۳۰ ۱-۲-    سالن تولید تلویزیون ۳۱ ۲-۲-   ...

ادامه مطلب