بایگانی برچسب ها: بررسي اشتغال زنان

دانلود پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

دانلود پروژه بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده

بررسي اشتغال زنان و تاثير آن بر ساخت خانواده فصل اول مقدمه: زن نیمی از پیکره اجتماع است و به تعبیر رابیند رانات تاثور متفکر بزرگ هندی: بهترین دوست مرد. هیچ متفکر واقع بین و حق شناسی نمی تواند این حقیقت مسلم را مورد انکار قرار دهد که اگر نقش زنان در پیشرفت و تعالی جامعه ای از مردان آن جامعه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. تجربه  «اصلاح ساختار فرهنگی» و تجدید نظر درباورها و نگرش ثابت کرده است که هر اندازه جامعه ای شرایط مساعد و همسانی را بر...

ادامه مطلب