بایگانی برچسب ها: بررسي اصول و مباني معماري پايه

دانلود پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایه و مطالعات

دانلود پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایه و مطالعات

دانلود پاورپوینت بررسی اصول و مبانی معماری پایه و مطالعات موردی به طور خاص در کارهای ریچارد راجرز و نورمن فاستر فهرست مطالب مقدمه محیط پایدار معماری پایدار تعاریف و مفاهیم معماری پایدار مروری اجمالی بر روند شکل گیری معماری پایدار مفهوم توسعه و طراحی پایدار بررسی اهداف محیطی،اقتصادی و اجتماعی اهداف طراحی پایدار محیطی وارائه پیشنهادهای موردی شاخصهای کلیدی در اهداف طراحی پایدار محیطی اصول معماری پایدار(معماری سبز) معرفی ریچارد راجرزوبررسی ...

ادامه مطلب