بایگانی برچسب ها: بررسي اهميت گل جاليز با تاكيد بر روش‌هاي كنترل

دانلود مقاله بررسي اهميت گل جاليز با تاكيد بر روش‌هاي كنترل

دانلود مقاله بررسي اهميت گل جاليز با تاكيد بر روش‌هاي كنترل

بررسي اهميت گل جاليز با تاكيد بر روش‌هاي كنترل فهرست مطالب مفهوم بيماري در گياهان     1 اهميت بيماريهاي گياهي 2 طبقه بندي عوامل بيماريزاي گياهي 2 تعريف انگل 6 مشخصات گياهان عالي پارازيتي 6 گروه‌هاي عمدة گياهان عالي پارازيتي 7 فصل دوم: ((كنترل انتخابي گل جاليز مصري بوسيلة موقعيت‌ها (حالات) گليفوزيد و اسيد آمينة ITS در ارتباط با ميزبان انتخابي)) چكيده 11 معرفي (مقدمه) 12 انواع گونه‌هاي مهم گل جاليز 13 پراكندگي جغرافيايي 14 اهميّت اق...

ادامه مطلب