بایگانی برچسب ها: بررسي ايمن ترين مسيراز منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات

بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات (با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی) فهرست مطالب: مقدمه۴ بخش اول -طرح مسئله۷ -اهمیت موضوع۸ بخش دوم:تصادفات -فصل اول:عامل انسانی۳۰ -فصل دوم:عامل راه۴۰ تقاطع‌های چراغ‌دار۶۳ انحراف از راه۱۰۱ -فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط۱۱۵ -فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف۱۲۲ بخش سوم:مسیر ایمن -فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز۱۳۶ -فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک۱۴۴ فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی۱۵۱ نتایج و پیشن...

ادامه مطلب