بایگانی برچسب ها: بررسي ايمن ترين مسيراز منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسي ايمن ترين مسيراز منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسي ايمن ترين مسيراز منظر نرخ تصادفات

بررسي ايمن ترين مسيراز منظر نرخ تصادفات (با نگاهي به الگوريتم‌هاي مسير يابي) فهرست مطالب: مقدمه4 بخش اول -طرح مسئله7 -اهميت موضوع8 بخش دوم:تصادفات -فصل اول:عامل انساني30 -فصل دوم:عامل راه40 تقاطع‌هاي چراغ‌دار63 انحراف از راه101 -فصل سوم :عامل وسيله نقليه و محيط115 -فصل چهارم:مقايسه عوامل تصادف122 بخش سوم:مسير ايمن -فصل اول:شناسايي مكان‌هاي حادثه‌خيز136 -فصل دوم:پارامترهي موثر در ترافيك144 فصل سوم:الگوريتم‌هاي مسير‌يابي151 نتايج و پيش...

ادامه مطلب