بایگانی برچسب ها: بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA فهرست مطالب فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار بخش اول: تحلیل دینامیکی مقدمه ۱-۱- اصول اولیه تحلیل دینامیکی ۲-۱- تعادل دینامیکی ۳-۱- روش حل گام به گام ۴-۱- روش برهم نهی مدی ۵-۱- تحلیل طیف پاسخ ۶-۱- حل در حوزه فرکانس ۷-۱- حل معادلات خطی بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی مقدمه ۱-۲- روش جستجوی دترمینانی ۲-۲- کنترل ترتیب استورم ۳-۲- متعامد سازی گرام اشمیت ۴-...

ادامه مطلب