بایگانی برچسب ها: بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه موضوع و بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش فرضیه های پژوهش تعاریف عملیاتی متغیرها فصل دوم : پیشینه های پژوهش مفاهیم بهداشت روانی انواع پیشگیری در بهداشت روانی سرطان – عوامل روان شناختی مؤثر در بروز سرطان روند بیماری پیش آگاهی سندرم های روانپزشکی در بیماران سرطانی درمان زندگی پس از سرطان فصل سوم : روش اجرایی پژوهش جامعه آماری نمونه پاس...

ادامه مطلب