بایگانی برچسب ها: بررسي تركيبخانه و عناصر معماري ايران

دانلود مقاله بررسي شهرستان يزد

دانلود مقاله بررسي شهرستان يزد

دانلود مقاله بررسي شهرستان يزد بررسي شهرستان يزد فهرست مطالب فصل اول 1- پيشينة تاريخي 2- نظم فضائي شهرهاي مناطق گرم و خشك 3- تأثير عوامل آب و هوائي 4- تركيب بام گنبدي و طلاق فصل دوم : 1- ساختار شهر و عناصر ساختاري آن 2- محلات، مراكز محلات 3- مسجد جامع 4- بازار شهر 5- ارگ شهر فصل سوم : 1- بررسي تركيبخانه و عناصر معماري ايران 2- مسايل و سياستها و اصول برنامه ريزي شهري 3- مسايل و سياستهاي عمده برنامه ريزي شهري نمونة شهرهاي تاريخي ( يزد ) ...

ادامه مطلب