بایگانی برچسب ها: بررسي تعادل در پلان طبقات

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنای فرهنگی

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنای فرهنگی

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنای فرهنگی ( کتاب خانه کن خینستار) فهرست مطالب بیوگرافی بنا کتابخانه کن خینستار موقعیت بنا در سایت بررسی نور در سایت بررسی دسترسی ها در سایت نقشه موقعیت دید های از خانه روستایی پلان همکف (خانه روستایی ) پلان طبقه اول (خانه روستایی) پلان طبقه دوم ( خانه روستایی ) مقطع (خانه روستایی) پلان زیر زمین کتابخانه پلان طبقات کتابخانه بررسی تعادل در پلان زیر زمین(کتابخانه) بررسی تعادل در پلان طبقات (کتابخانه) بررسی فضا...

ادامه مطلب