بایگانی برچسب ها: بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي

دانلود مقاله سازمان های غیر دولتی

دانلود مقاله سازمان های غیر دولتی

سازمان های غیر دولتی فهرست مطالب سازمان های غیر دولتی ۱ بررسی تعاریف سازمان های غیر دولتی ۴ تعریف ساختاری ــ عملیاتی ۶ اهداف محققین این طرح ۶ ظرفیت سازی ، محلی برای انجام تحقیقات آتی ( آینده ) ۷ ۱ـ سازمان یافتگی : ۷ ۲- خصوصی بودن ( غیر دولتی بودن ) : ۸ ۳ـ خودگردانی و استقلال : ۸ ۴ـ توزیع غیرانتفاعی : ۹ ۵ ـ داوطلبانه بودن : ۹ دست آورد مطالعه و تحقیق در آن حوزه ۱۳ معیارها و شاخصهای دیگر ۱۴ تقسیم و طبقه بندی ۱۵ نامها ، اسامی ،عناوین ۱۸...

ادامه مطلب