بایگانی برچسب ها: بررسي جريان سيال و انتقال حرارت

دانلود مقاله مطالعه و بررسی جریان سیال و انتقال حرارت

دانلود مقاله مطالعه و بررسی جریان سیال و انتقال حرارت

دانلود مقاله مطالعه و بررسی جریان سیال و انتقال حرارت فهرست فصل اول: مقدمه  ۱-۱ جدایش جریان ۱-۲ نحوه تشکیل و پخش گردابه ۱-۳ کاربرد جریان­بندها در مهندسی فصل دوم: مروری بر فعالیت­های تحقیقاتی گذشته                 ۲-۱ مقدمه  ۲-۲  هندسه یک سیلندری در جریان آرام ۲-۳  هندسه یک سیلندری در جریان مغشوش  ۲-۴  هندسه چند سیلندری در جریان آرام  ۲-۵  هندسه چند سیلندری در جریان مغشوش  فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن                 ...

ادامه مطلب