بایگانی برچسب ها: بررسي جنايت عليه بشريت.doc

دانلود مقاله بررسي جنايت عليه بشريت

دانلود مقاله بررسي جنايت عليه بشريت

بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي فهرست مطالب مقدمه الف) جنايات عليه بشريت ب) سؤالات اصلي تحقيق ج) فرضيه‌‌هاي تحقق د) روش و نوع تحقيق و) اهداف تحقيق مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت الف) در صلح بين المللي ب) در سطح داخلي 1)    محاكمات 2)    قانونگذاري 3)    رويه قضايي 4)    نوشته‌هاي حقوقي مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي ج) ارت...

ادامه مطلب