بایگانی برچسب ها: بررسي جنايت عليه بشريت.pdf

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت

دانلود مقاله بررسی جنایت علیه بشریت

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی فهرست مطالب مقدمه الف) جنایات علیه بشریت ب) سؤالات اصلی تحقیق ج) فرضیه‌‌های تحقق د) روش و نوع تحقیق و) اهداف تحقیق مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت الف) در صلح بین المللی ب) در سطح داخلی ۱)    محاکمات ۲)    قانونگذاری ۳)    رویه قضایی ۴)    نوشته‌های حقوقی مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی ج) ارت...

ادامه مطلب