بایگانی برچسب ها: بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18 شهرستان ابهر

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر

بررسی رابطه افسردگی  و وزن در بین جوانان دختر

بررسی رابطه افسردگی  و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ شهرستان ابهر مقدمه: افرادی که دستخوش یک یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود ۱ تا ۲ درصد در مردان و ۳ تا ۶/۴ درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران ۱۹۸۴) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل...

ادامه مطلب