بایگانی برچسب ها: بررسي روابط زوجين با والدين خود

دانلود پرسشنامه بررسي روابط زوجين با والدين خود

دانلود پرسشنامه بررسي روابط زوجين با والدين خود

دانلود پرسشنامه بررسي روابط زوجين با والدين خود چکیده : این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است . نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است : زوجین به دلیل عد...

ادامه مطلب