بایگانی برچسب ها: بررسي روشهاي متداول طرح روكش

پاورپوینت بررسی روشهای متداول طرح روکش

پاورپوینت بررسی روشهای متداول طرح روکش

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای متداول طرح روکش شبکه راههای آسفالته کشور به سرعت در حال گسترش است و توسعه سریع شبکه راههای آسفالته بالطبع وظیفه نگهداری راهها را سنگین‌تر می‌نماید. پرواضح است که نگهداری راهها صرفاً با انجام لکه‌گیری و مرمت‌های موضعی محدود نمی‌شود  و شاید یکی از مهمترین وظایف در سیستم نگهداری راههای آسفالته،  انجام روکش آسفالت در زمان مناسب و به موقع می‌باشد. اپتیم این زمان موقعی است که هنوز صدمات و نواقص زیادی به آسفالت راه و...

ادامه مطلب