بایگانی برچسب ها: بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص

دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص

دانلود مقاله بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) چکیده: این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال ۲۰۰۱ موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال ۱۹۸۰ است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است. * در سپتامبر ۱۹۹۸ هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت ...

ادامه مطلب