بایگانی برچسب ها: بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص

دانلود مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص

دانلود مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص

بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR) چكيده: اين گزارش مباني روش هاي ارزيابي SDR و نرخ بهره آن كه در مقاطع پنجساله توسط هيات مديره صندوق بين المللي پول انجام مي گيرد و ارزيابي جديدي كه از اول ژانويه سال 2001 موثر واقع مي شود و نيز روش ارزيابي كه مطابق با تصميم هيات مديره صندوق در سال 1980 است مورد بررسي قرار مي دهد. نكات مهم و نتايج حاصل از اين گزارش به شرح زير است. * در سپتامبر 1998 هيات مديره موافقت خود را با يك راه حل موقت ج...

ادامه مطلب