بایگانی برچسب ها: بررسي سبكهاي مديريت

دانلود پروژه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

دانلود پروژه بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

بررسی ساختار وشیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج فهرست مطالب فصل اول: ـ مقدمه ـ موقعيت جغرافيايي مدرسه ـ هدف ازتاسيس ـ تاريخچه تاسيس فصل دوم: ـ مباحث نظري فصل سوم: ـ امكانات فيزيكي ( الكتريسيته، نور، حرارتي ) ـ درصد فضاهايي كه به قسمتهاي مختلف اختصاص يافته  است (كل مساحت زمين، مساحت كتابخانه ، مساحت  آزمايشگاه ، مساحت نمازخانه) فصل چهارم: ـ امكانات پرسنلي ـ كادر آموزشي ـ چارت سازماني ـ جدول آماري معلمين ـ شرح وظايف مدير ومعاون ـ شرح وظايف معل...

ادامه مطلب