بایگانی برچسب ها: بررسي شرط تنصيف اموال زوج

دانلود کارتحقیقی بررسی شرط مجهول

دانلود کارتحقیقی بررسی شرط مجهول

بررسی شرط مجهول فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول بررسی شرط مجهول گفتار اول : احکام کلی شرائط ضمن العقد الف ـ واژه شرط ج ـ شروط فاسده ب ـ تعریف شرط و اقسام آن مبحث اول ـ آثار شروط فاسد غیر مفسده مبحث دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح بند اول: خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح بند دوم : شرایط ضمن عقد نکاح باید بند سوم :  ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح بند چهارم : شرط عدم ازدواج مجدد مبحث چهارم :  اقسام شرط: ...

ادامه مطلب

کارتحقیقی بررسی شرایط ضمن عقد نکاح

کارتحقیقی بررسی شرایط ضمن عقد نکاح

کارتحقیقی بررسی شرایط ضمن عقد نکاح بررسی شرایط ضمن عقد نکاح چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی مبانی فقهی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران و درنتیجه مشخص نمودن حدود تاثیر اراده طرفین عقد نکاح نسبت به احکام آن و بیان آثار و ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات به معنی و مفهوم شرط، اقسام شرط و آثار و احکام آن و شروط ضمن عقد نکاح می پردازد. درفصل ...

ادامه مطلب