بایگانی برچسب ها: بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي

پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه چکیده :  رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پروژه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه فهرست مطالب چکیده مقدمه واژگان کلیدی تعریف و تاریخچه کتب لغت ترمینولوژی حقوق بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی تعریف کلی عنصر مادی عنصر مادی جرم رشاء عنصر معنوی عنصر قانونی نتیجه گیری: رایش عنصر مادی عنصر معنوی عنصر قانونی ارتشاء عنصر مادی عنصر روانی عنصر قانونی جرایم علیه عدالت رشاء و ارتشاء کتاب اجماع (نظرات فقها) فقهای متقدم فقهای متاخر عقل اقسام رشوه نظر شیخ انصاری: تفاوت رشوه با جع...

ادامه مطلب