بایگانی برچسب ها: بررسي علل و ميزان ضايعات آرد

دانلود رایگان بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان

دانلود رایگان بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان

بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف چکیده این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در سه استان تهران بدلیل تنوع نان ها، خوزستان بدلیل حداکثر تولید نان بصورت تافتون و در استان گلستان بیشتر بصورت بربری انجام گردید. این بررسی ها از آذرماه ۱۳۸۰ طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف کننده، پرسشنامه عمومی مصرف کننده...

ادامه مطلب