بایگانی برچسب ها: بررسي عنصر بصري خط

دانلود پروژه بررسي عنصر بصري خط

دانلود پروژه بررسي عنصر بصري خط

بررسي عنصر بصري خط فهرست مطالب 1)فصل اول: منشاء خط 2)فصل دوم: دسته‌بندي خطوط بخش اول – انواع خط: الف) خط راست 1-عمودي 2-افقي 3-مورب ب)خط خميده 1-دايره 2-ماريچ 3-مواج ج)خط شكسته 1-خط شكسته باز 2-خط شكسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع) بخش دوم – خطوط همگرا و واگرا بخش سوم – خطوط تجسمي ملموس يامادي شده بخش چهارم – ارزش خطي بخش پنجم – چگونگي ايجاد تركيب هنري از خط 3)فصل سوم: كلياتي در مورد خط: بخش اول – خ...

ادامه مطلب