بایگانی برچسب ها: بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌ها

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان

مقاله بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان

بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره فهرست مطالب چكيده 5 مقدمه 6 1- سيمان چيست؟ 6 3- عنوان پروژه: 6 فصل اول 8 طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا 9 شكل (1-1)- فلودياگرام خط توليد سيمان 10 فصل دوم 17 اجزاء سيستم پخت 18 1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان 18 1-1-2- غلطك‌ها 19 3-1-2- سيستم چرخاننده كوره 20 4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره 20 2-2- نسوزكاري كوره 21 3-2- مشخصه‌هايي ا...

ادامه مطلب