بایگانی برچسب ها: بررسي فواصل قرارگيري چراغها

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور       فهرست مطالب * فصل اول – مشخصات کارخانه * 1-مشخصات عمومي کارخانه * 2-قسمتهاي کلي کارخانه * 1-2قسمت اداري وعمومي * 2-2 قسمت توليدونگهداري * 3-2 قسمت تاسيسات الکتريکي ومکانيکي * فصل دوم – نحوه خط توليدومراحل کارکارخانه * مقدمه * توسعه تکنيک هواي فشرده * خواص هواي فشرده * انواع کمپرسورها * 1)کمپرسورهاي جابجايي مثبت * 2-کمپرسورهاي گريزازمرکز * 3-کمپرسورهاي اسکرو(پيچي) * انواع کمپرسورهاي اسکر...

ادامه مطلب