بایگانی برچسب ها: بررسي فواصل قرارگيري چراغها

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور       فهرست مطالب * فصل اول – مشخصات کارخانه * ۱-مشخصات عمومی کارخانه * ۲-قسمتهای کلی کارخانه * ۱-۲قسمت اداری وعمومی * ۲-۲ قسمت تولیدونگهداری * ۳-۲ قسمت تاسیسات الکتریکی ومکانیکی * فصل دوم – نحوه خط تولیدومراحل کارکارخانه * مقدمه * توسعه تکنیک هوای فشرده * خواص هوای فشرده * انواع کمپرسورها * ۱)کمپرسورهای جابجایی مثبت * ۲-کمپرسورهای گریزازمرکز * ۳-کمپرسورهای اسکرو(پیچی) * انواع کمپرسورهای اسکرو * ۴-کم...

ادامه مطلب