بایگانی برچسب ها: بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی فهرست مطالب مقدمه بخش اول کلیات فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری ج- نقش انسان در قانون گذاری ۱- در قوانین ثابت و پایدار ۲- در قوانین متغیر و دائمی فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان فصل چهارم- اشاره ...

ادامه مطلب