بایگانی برچسب ها: بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي

بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي

بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي

بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي مقدمّه : طرح تحقیق در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است ک...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي

دانلود پروژه بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي

دانلود پروژه بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي فهرست مطالب مقدمه طرح تحقیق 1 بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران فصل اوّل حقوق ورزشی 12 گفتار اول منابع حقوق ورزشی 13 مبحث اول قانون 13 بند اول قانون اساسی 14 مبحث دوم قوانین عادی 15 مبحث سوم عرف ورزشی 15 مبحث چهارم آیین نامه ها 15 فصل دوم حقوق ورزشی کیفری 16 گفتار نخست مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی 16 مبحث اوّل مسؤولیت مدیرا...

ادامه مطلب