بایگانی برچسب ها: بررسي مدار حلقه باز فرآيند

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

دانلود پروژه شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR

شبیه سازی دینامیکی یک راکتور CSTR فهرست مطالب مقدمه فصل اول – کنترل فرآيند مقدمه­اي بر کنترل تقسيم ­بندي سيستم کنترل روشهاي کنترل (خطي و غيرخطي) ابزارهاي اندازه گيري انواع شير هاي کنترل کنترل کننده ها 18 انواع کنترل کننده ها فصل دوم – مدلسازی توصيف فرآيند شناسایی ومدلسازي سیستم های کنترل. مدلسازی دینامیکی. شبيه سازي فرآيند در Simulink فصل سوم -تعیین پارامتر های کنترل بررسي مدار حلقه باز فرآيند بررسي مدار حلقه بسته فرآیند. ...

ادامه مطلب