بایگانی برچسب ها: بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

دانلود پایان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

دانلود پایان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان

بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان فهرست مقدمه مترجم 1 عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري 2 تكواژهاي اوليه ديگر 5 افعال معين 5 پسوندهاي صفت و اسم 6 يادگيري قانون صرفي و جنبه‌هاي ديگر زبان 7 تحول شكل جمله 10 عناصر جمله 11 تحول عبارت اسمي 11 تحول عبارت فعلي 13 زمان و ارجاع 19 انواع جمله 23 شكل جمله خبري 24 شكل جمله پرسشي 29 شكل جمله امري 35 شكل جمله منفي 36 درونه‌گيري و ربط 41 درونه‌گيري عبارتي 43 درونه‌گيري مصدري 44 درونه گي...

ادامه مطلب