بایگانی برچسب ها: بررسي مقاومت حرارتي پوشش

دانلود پروژه بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی

دانلود پروژه بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی

بررسی ایجاد پوشش سرامیکی مقاوم به سایش بر روی پایه فلزی فهرست مطالب فصل ۱- بررسیهای مطالعاتی مقدمه  ۱ انواع فرانیدهای ایجاد پوششهای سرامیکی۲ ۱-۲-۱- اسپری شعله ای (flame spray) ۱-۲-۲- اسپری قوسی (electric are sray)  ۱-۲-۳- فرایند HVOF ۱-۲-۴- پلاسما اسپری (plasma spray) ۱-۳- مکانیزم اتصال ۲۵ ۱-۴- مراحل آماده سازی سطح۲۶ ۱-۵- عملیات تمام کاری۳۴ ۱-۶- کاربردها۳۵  فصل ۲- روشهای آزمایش ۲-۱- آماده سازی سطح نمونه ها   ۴۰ ۲-۱-۱- تمیز کاری و...

ادامه مطلب