بایگانی برچسب ها: بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي

مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی

مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی

بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی فهرست مطالب مقدمه۱ فصل اول دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی۲ گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی۳ گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی۵ گفتار سوم: نظام های مختلط۶ فصل دوم تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی۸ مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها۱۱ مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای۱۷ گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)۳۰ گ...

ادامه مطلب