بایگانی برچسب ها: بررسي مكاتب حقوقي

مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی

مقاله بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی

بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی فهرست مطالب مقدمه۱ فصل اول دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی۲ گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی۳ گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی۵ گفتار سوم: نظام های مختلط۶ فصل دوم تاریخچه تشکیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی۸ مبحث اول-حقوق مشترک دانشگاهها۱۱ مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای۱۷ گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون)۳۰ گ...

ادامه مطلب